نام : کاوه

نام خانوادگی : حنیفی میانگفشه

رتبه علمی : مربی

تاریخ تولد:1358/12/09

تاریخ استخدام:1389/12/1

زمینه های پژوهشی و آموزشی مورد علاقه:

تحلیل اگزرژی- اقتصادی و اگزرژی- زیست محیطی

مدل سازی ترمودینامیکی و اقتصادی سیستم های تولید توان

مدلسازی پدیده احتراق در موتور احتراق داخلی

مدلسازی پدیده سرج و استال در کمپرسورهای جریان محوری

مدلسازی نیروگاه های حرارتی

کارشناسی مهندسی مکانیک - گرایش مکانیک سیالات - دانشگاه گيلان - رشت - ايران - سال 1377-1382


کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-گرایش تبدیل انرژی- دانشگاه گيلان - رشت - ايران - سال 1383-1385


دکتری مهندسی مکانیک - گرایش تبدیل انرژی - دانشگاه گيلان - رشت - ايران - سال 1389-1394


اطلاعات تماس

آدرس ایمیل : kaveh.hanifi @ lziau.ac.ir

آدرس پستی : رشت- گلسار- بلوار گیلان- خیابان 165

تلفن تماس : 0911-134-3042

رزومه (CV)