نام : سجاد

نام خانوادگی : پاکپور لیچاهی

رتبه علمی : سایر

کارشناسی ارشد مهندسی برق - الکترونیک
اطلاعات تماس

آدرس ایمیل : sadjad.pakpour@gmail.com

آدرس پستی :

تلفن تماس :

رزومه (CV)